lunes, 7 de octubre de 2013

Control i justificació de moviment de terres

Mapa amb diferències de cota per veure les zones on hi ha més excavació (color vermell) i les zones on hi ha més terraplé (color verd)